Flip book element

Hakushu 25 năm

  Thương hiệu:

  Hakushu

  Dung tích:

  700ml

  Độ mạnh:

  43%

  Tuổi rượu:

  25 năm

  Phân Loại:

  Single Malt Japanese Whisky

  Xuất Xứ:

  Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Yamazaki 25 năm

  Thương hiệu:

  Yamazaki

  Dung tích:

  700ml

  Độ mạnh:

  43%

  Tuổi rượu:

  25 năm

  Phân Loại:

  Single Malt Japanese Whisky

  Xuất Xứ:

  Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Yamazaki Distiller’s Reserve

2.900.000 

  Thương hiệu:

  Yamazaki

  Dung tích:

  700ml

  Độ mạnh:

  43%

  Tuổi rượu:

  NAS (No Age Statement)

  Phân Loại:

  Single Malt Japanese Whisky

  Xuất Xứ:

  Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Hibiki Blender’s Choice

4.350.000 

  Thương hiệu:

  Hibiki

  Dung tích:

  700ml

  Độ mạnh:

  43%

  Phân Loại:

  Blended Japanese Whisky

  Tuổi rượu:

  NAS (No Age Statement)

  Xuất Xứ:

  Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Matsui Sakura Cask

3.360.000 

  Dung tích:

  700ml

  Độ mạnh:

  48%

  Phân Loại:

  Single Malt Japanese Whisky

  Xuất Xứ:

  Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Matsui Mizunara Cask

3.360.000 

  Dung tích:

  700ml

  Độ mạnh:

  48%

  Phân Loại:

  Single Malt Japanese Whisky

  Xuất Xứ:

  Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Matsui The Peated

3.360.000 

  Dung tích:

  700ml

  Độ mạnh:

  48%

  Phân Loại:

  Single Malt Japanese Whisky

  Xuất Xứ:

  Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Matsui The Kurayoshi Pure malt

2.580.000 

  Dung tích:

  700ml

  Độ mạnh:

  43%

  Tuổi rượu:

  NAS (No Age Statement)

  Xuất Xứ:

  Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.