Flip book element

THE LAKES WHISKYMAKER’S RESERVE NO.7

3.000.000 

ĐỘ TUỔI: NAS

NỒNG ĐỘ CỒN: 52%

DUNG TÍCH: 700ML

Đọc tiếp

CHAMPAGNE VICTOIRE VINTAGE GOLD 750 ml / 12%

4.100.000 

Danh mục: , ,
Đọc tiếp

Hakushu 25 năm

225.000.000 

Thương hiệu:Hakushu

Dung tích: 700ml

Độ mạnh: 43%

Tuổi rượu: 25 năm

Phân Loại: Single Malt Japanese Whisky

Xuất Xứ: Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Yamazaki 25 năm

250.000.000 

Thương hiệu: Yamazaki

Dung tích: 700ml

Độ mạnh: 43%

Tuổi rượu: 25 năm

Phân Loại: Single Malt Japanese Whisky

Xuất Xứ: Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Yamazaki Distiller’s Reserve

2.900.000 

Thương hiệu: Yamazaki

Dung tích: 700ml

Độ mạnh: 43%

Tuổi rượu: NAS (No Age Statement)

Phân Loại: Single Malt Japanese Whisky

Xuất Xứ: Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Hibiki Blender’s Choice

4.850.000 

Thương hiệu: Hibiki

Dung tích: 700ml

Độ mạnh: 43%

Phân Loại: Blended Japanese Whisky

Tuổi rượu: NAS (No Age Statement)

Xuất Xứ: Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Matsui Sakura Cask

3.360.000 

Dung tích: 700ml

Độ mạnh: 48%

Phân Loại: Single Malt Japanese Whisky

Xuất Xứ: Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Matsui Mizunara Cask

3.360.000 

Dung tích: 700ml

Độ mạnh: 48%

Phân Loại: Single Malt Japanese Whisky

Xuất Xứ: Nhật

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.