Hiển thị tất cả 11 kết quả

Rượu Ballantines là nhãn hiệu rượu Whisky pha trộn của nước Scotland (Blend Scotch Whisky). Nó là kết quả của sự lựa chọn và pha trộn một cách tỷ mỷ các loại rượu Whisky Lúa mạch (Grain Whisky) và Whisky Mạch nha (Malt Whisky) khác nhau được chưng cất từ nhiều vùng khắp đất nước Scotland.

850.000 
670.000 
930.000 
450.000 
1.000.000 
400.000 
500.000 
3.100.000 
1.200.000 
1.800.000 
6.000.000